prigon značenje

prigon, mehanički ili električni uređaj za prijenos i pretvorbu gibanja.