Priestley značenje

Priestley, Joseph (1733–1804), engl. teolog, kemičar i filozof; kao pristaša Franc. revolucije i vjerskoga liberalizma emigrirao i umro u Americi; otkrio kisik (1774), amonijak, ugljikov monoksid, unaprijedio kemiju plinova; pristaša flogistonske teorije. U filozofiji asocijacionist, blizak materijalizmu.