pridnena riba značenje

pridnena riba (bijela riba), naš pučki naziv za ribu morskoga dna (pauk, glavoč, oslić, kovač, arbun, škrpina, zubatac).