pričest značenje

pričest, u kršć. liturgiji, dio euharistije u kojem svećenik i vjernik blaguju euharistijski kruh i vino; prva pričest, u Kat. crkvi, svečanost prvoga primanja sakramenta euharistije.