Prica značenje

Prica, Ognjen (1899–1941), bos.herc. političar i publicist; komunist. Djelovao pretežito u Hrvatskoj; gl. urednik Borbe u Zagrebu; 1929–36. polit. zatvorenik; ustaše ga strijeljali.