Pribojević značenje

Pribojević, Vinko (16. st.), hrv. humanist; dominikanac; autor lat. govora O podrijetlu i uspjesima Slavena (održanoga 1525. na Hvaru a tiskanoga 1532. u Veneciji), u kojem veliča prošlost slav. narodâ i iznosi zasluge književnikâ i učenjakâ iz hrv. primorskih krajeva (os. Hvara).