prezime značenje

prezime, stalno, neizmjenjivo i nasljedno ime koje se dodaje osobnom imenu; njime se ostvaruje pravni status osobe. Nastalo je prema staleškom pridjevku, mjesnom podrijetlu, patronimiku, zanimanju ili nadimku. Prema hrv. obiteljskom pravu djeca dobivaju očevo p., a žena muževo, kojem može dodati vlastito rođeno p. ili zadržati samo vlastito; također, supružnici mogu spojiti vlastita prezimena u jedno. Upotreba prezimena u suvremenom smislu potječe iz sr. vijeka. Od tada je službena dvočlana imenska formula (osobno ime i prezime) ozakonjena i obvezatna. Ima li takva imenska formula još koji dodatak (patronim, nadimak i sl.), on dolazi na treće mjesto.