prezent značenje

prezent (lat.), lingv sadašnje vrijeme. sadašnjost; skup glagolskih oblika kojima se neki glagolski proces izriče kao istovremen s trenutkom u kojem se govori (pravi p.), ili kao vremenski usporedan s nekim prošlim ili budućim trenutkom, odn. kao vremenski neodređen, tj. valjan za svako vrijeme.