prezbiterij značenje

prezbiterij (lat. iz grč.). 1. U crkv. arhitekturi, povišen prostor uz gl. oltar ili iza njega; završava obično apsidom, a od prostora za vjernike odijeljen je pregradom. sin sanktuarij. 2. Služba i zajednica prezbitera, svećenika.