prevlaka značenje

prevlaka, uzak kopneni pojas koji spaja veće kopnene površine (Sueska p., Panamska, Korintska i dr.).