preventivna medicina značenje

preventivna medicina, grana medicine koja se bavi mjerama za sprječavanje bolesti (podizanjem higijenskih prilika, uvođenjem zaštitnih cijepljenja, karantenom i dr.); usp. kurativna medicina.