pretorijanci značenje

pretorijanci (lat.), u ant. Rimu, pripadnici careve tjelesne straže. Osnovao ju je August, a u njezinih 9 (poslije 16) kohorta služili su dobrovoljci, isključivo Italici. Poslije su p. mogli biti i iz provincija. Imali su sudbonosnu ulogu u uklanjanju i postavljanju careva. Ukinuo ih car Konstantin I. 312.