pretor značenje

pretor (lat.), u ant. Rimu, najviši drž. službenik iza konzula, magistrat koji obavlja sudačku funkciju.