preterit značenje

preterit (lat.), lingv naziv za prošlo vrijeme (vrijeme kojim se izriče glagolska radnja koja se dogodila u prošlosti) u jezicima koji ne razlikuju aorist, imperfekt i perfekt, odn. aspekt trajanja, svršenosti i sl.