presumpcija značenje

presumpcija (lat. praesumptio: pretpostavka), pravo činjenica koja se drži dokazanom sve dok se ne dokaže protivno.