Preprek značenje

Preprek, Stanislav (1900–82), hrv. skladatelj; prvo stvarao pod utjecajem impresionizma, pa ekspresionističke atonalnosti, a potom se vraća tonalnosti i harmoniji. Glasovirske skladbe Meditacije, Sonata, Epitaf, 2 gudačka kvarteta, orguljska Improvisata i Suita, crkv. glazba. Pisao novele i liriku; prevodio njem., arap. i kin. pjesništvo.