preobrazba značenje

preobrazba (metamorfoza), biol promjene koje se zbivaju u građi organizma mnogih beskralježnjaka (kukci, rakovi) i nižih kralježnjaka (vodozemci) tijekom njihova razvoja; iz zigote se razvija ličinka (gusjenica, punoglavac) koja nekoliko puta mora promijeniti oblik da bi se pretvorila u odraslu životinju.