prelevman značenje

prelevman (franc.), zaštitna mjera kojom se nadoknađuje razlika između više cijene domaćega proizvoda i niže cijene uvezenoga uvećana za iznos carine; najčešće se zaštićuju domaći poljoprivr. proizvodi.