pregača značenje

pregača, dio ženske (rjeđe muške) odjeće; služi kao zaštita pri radu, ali i kao ukras (u mnogim nar. nošnjama).