predstavništvo značenje

predstavništvo, zastupništvo, poslovni ogranak većih poduzeća koji u ime i za račun poduzeća sklapa ugovore o kupnji i prodaji.