predominacija značenje

predominacija (lat.), prevlast, nadmoć, prvenstvo.