predodžba značenje

predodžba, psih 1. doživljaj kojim se obnavljaju (reproduciraju) prije percipirani sadržaji (ali bez izvanjskih podražaja koji tim sadržajima odgovaraju: p. pamćenja, živa p.); 2. zamišljanje, pokušaj mentalnoga oblikovanja nečega što nije bilo izravno doživljeno.