prazne riječi značenje

prazne riječi, u gramatici, naziv za elemente koji se mogu zamijeniti ili izostaviti bez posljedica za strukturu (npr. franc. il commence de travailler i il commence à travailler); u tradicionalnoj gramatici, često naziv za neleksičke elemente (riječi).