pravoslavlje značenje

pravoslavlje, jedan od glavnih (uz katoličanstvo i protestantizam) ogranaka kršćanstva. Termin pravoslavna (ortodoksna) za vjeru i Crkvu isticao se na Istoku da bi označio pristajanje uz pravovjerje i odbacivanje hereza. Antagonizam između Rima i Carigrada, politika biz. careva (cezaropapizam), težnje carigradskoga (»vaseljenskoga«, »ekumenskoga«) patrijarha, razlike u obredima, jeziku, formuliranju dogmi, crkvenoj disciplini (celibat) itd., doveli su do privremenoga (864–868) i konačnoga (1054) raskola pravoslavlja sa zapadnom Crkvom. Stare I patrijaršije (Jeruzalemska, Antiohijska, Aleksandrijska) gube u 7. st. širenjem islama svoje značenje; p. se iz Bizanta širi na Balkan, u I Europu, Armeniju, Gruziju. Za razliku od univerzalne (nadnacionalne) Katoličke crkve, p. je razvilo nac. i drž. autokefalne crkve (armensku, gruzijsku, grčku, rusku, srpsku, makedonsku i dr.).