pravokutnik značenje

pravokutnik (pačetvorina), paralelogram koji ima četiri prava kuta; nasuprotne su mu stranice jednake, duljine a odnosno b. Ploština mu je P = a · b.