pravo. značenje

pravo. 1. Sustav društvovnih normi što ih sankcionira država, a koje uređuju društveni život. 2. Zakonom sankcionirana mogućnost određenoga ponašanja u funkciji vlastitih interesa. 3. Popularni naziv za studij (fakultet) pravnih disciplina.