pravna sposobnost značenje

pravna sposobnost, osnovno svojstvo pravnoga subjekta da bude nositeljem prava i obveza. Imaju je fizičke i pravne osobe; fiz. je osoba dobiva rođenjem, a pravna osoba pravnim aktom (akt o osnivanju, upis u registar).