praskava želatina značenje

praskava želatina→ želatinski dinamit