prapovijest značenje

prapovijest (prapovijesno doba), najstarije razdoblje ljudske povijesti. Traje od prve pojave čovjeka (približno ← 600 000) do doba kad se u pojedinih etničkih skupina i naroda javljaju prvi historiografski upotrebljivi pisani izvori; donja granica različita je u različitim kulturama: u Mezopotamiji i Egiptu u ← 3. tisućljeću, u Grčkoj potkraj ← 8. st. Osnovna periodizacija: kameno doba (paleolitik, mezolitik, neolitik), bakreno doba, brončano doba, željezno doba (halštatsko doba, latensko doba).