prapor značenje

prapor (les), zemljasti drobljivi sediment, građen pretežito od kremena i glinenaca. Nastaje taloženjem prašine prenesene vjetrom iz pustinjskih ili periglacijalnih područja. Kod nas ga ima u Slavoniji i Srijemu.