pramjera značenje

pramjera ili etalon, precizno izrađena, dogovorena, objavljena i posebno pohranjena mjera, kojom se određuje neka mjerna jedinica i s kojom su izravno ili posredno umjerene (baždarene) sve ostale mjere i mjerila te jedinice. Metar je bio definiran međunar. prametrom, a danas je još samo kilogram definiran prakilogramom.