Požunski mir značenje

Požunski mir, mirovni ugovor između Francuske i Austrije (1805) kojim je Francuska dobila Veneciju, Istru, Dalmaciju i Boku kotorsku, a dobivene su pokrajine (osim Boke) pripojene Kraljevstvu Italije.