površinska napetost značenje

površinska napetost, fiz i KEM, sila koja djeluje na površinu kapljevine na granici s drugim fazama, nastojeći joj smanjiti površinu. Uzrok je p. n. asimetrični raspored međumolekularnih sila na granici faza (→ tenzidi).