povrće značenje

povrće, kult. biljke ili njihovi dijelovi (lišće, plodovi, korijen i dr.), koji služe kao hrana, svježa ili kuhana; zbog velikoga sadržaja vode (80–95%) najčešće je lako pokvarljivo; uzgaja se u povrtnjaku, na oranicama i u staklenicima. Mnoge samonikle biljke upotrebljavaju se kao divlje povrće.