povratna sprega značenje

povratna sprega, skup povratnih, retroaktivnih informacija i ponašanja, feed-back.