Pottier značenje

Pottier, Bernard (1924–92), franc. romanist (hispanist) i opći lingvist; originalni sljedbenik G. Guillaumea. Sistematika relacijskih elemenata; Španjolska gramatika; Opća lingvistika.