potrošačka košarica značenje

potrošačka košarica, mjesečni troškovi prosječnoga (ob. četveročlanoga) domaćinstva za hranu i kućne potrepštine; pokazatelj je prosječnih životnih troškova.