potenciometrijska titracija značenje

potenciometrijska titracija, kem volumetrijska analitička metoda kod koje se završna točka utvrđuje s pomoću elektrode naglom promjenom potencijala.