poslovica značenje

poslovica, sažeta izreka o nekoj životnoj pojavi, zakonu ili normi, u obliku tvrdnje ili upute.