poslanik značenje

poslanik ili zastupnik, izabrani nar. predstavnik, član predstavničkoga tijela (parlamenta). U međunar. pravu, → diplomatski predstavnici (os. konzul).