Posavina značenje

Posavina, nizina uz srednji i donji tok Save; u Hrvatskoj, sastoji se od Sisačke i Slavonske Posavine. Ravničarski kraj prekriven hrastovim šumama. Važan prometni položaj. Gradovi: Sisak i Slavonski brod. – Bosanska posavina, kraj uz desnu obalu Save, BiH. Gradovi: Bosanski brod, Derventa, Orašje, Bosanski Šamac.