Port Harcourt značenje

Port Harcourt, grad i luka na rijeci Bonny, J Nigerija; 410 000 st. Dva sveuč. (osn. 1975. i 1980); vojnopomor. škola. Rafinerije nafte; brodogradnja; kovinska, kem., drvna, prehr., duhanska ind.; metalurgija.