Port-au-Prince značenje

Port-au-Prince, gl. grad i luka Haitija; 990 558 st. Osnovan 1749. kao L’Hôpital. Sveuč. (osn. 1920). Prehr., drvna ind. Turizam. Međunar. zračna luka.