porječje značenje

porječje, područje s kojega vode pritječu rijeci; najveće p. ima Amazona (o. 7 mil. km2).