porez značenje

porez, doprinos što ga građani uplaćuju državi, mjesnoj zajednici (općini) ili drugim javnim tijelima, radi pokrića rashoda za njihovu djelatnost, ili radi naknade za uporabu određenih usluga (npr. komunalnih). Glavna je podjela p. na izravne (direktne), posredne (indirektne), te na fiksne, promjenljive i progresivne. P. se, u načelu, utvrđuju zakonom, a nakupljene su svote gl. izvori proračuna (budžeta).