porez na dodanu vrijednost značenje

porez na dodanu vrijednost (krat. PDV), vrsta poreza na promet; porez na promet roba i usluga, obvezan u EU. U Hrvatskoj se primjenjuje od 1999. sa stopama od 0 i 22%; najznačajniji je prihod u drž. proračunu.