porculan značenje

porculan (venecijanski tal.), bijeli, tvrdi keramički proizvod dobiven pečenjem smjese kaolina, kvarca, glinenaca i pocaklivanjem; od p. izrađuju se predmeti za elektrotehniku i kem. laboratorije, posuđe. Domovina mu je Kina; u Europi se proizvodi od poč. 18. st.; ukrasni predmeti od p. ulaze u modu za rokokoa.