pora značenje

pora (grč.). 1. Sitna rupica. 2. anat malen otvor znojne žlijezde na površini kože.