populacijska politika značenje

populacijska politika, sustav mjera i akcija koje provodi država usmjerenih na željeno oblikovanje demografskih pojava i procesa. Utječe na prirodno (natalitet, mortalitet) i mehaničko (imigracija, emigracija) kretanje pučanstva. Prema cilju p. p. može biti: ekspanzivna (stimulira porast stanovništva), restriktivna (sprječava ili usporava daljnji porast broja stanovnika), redistributivna (osigurava povoljniji razmještaj stanovništva) i kvalitativna (određuje biološke kvalitete stanovništva).