populacijska genetika značenje

populacijska genetika, dio genetike koji istražuje utjecaj mutacije i selekcije na kvalitativna i kvantitativna variranja skupina organizama.